O nas
Kontakt

Polityka UE. Komisja proponuje przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt domowych i nielegalnego handlu szczeniętami

Laura Kowalczyk

Polityka UE.  Komisja proponuje przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt domowych i nielegalnego handlu szczeniętami

Poprawa identyfikowalności zwierząt domowych i zakaz praktyk, takich jak przycinanie uszu, to jedne ze środków zaproponowanych dzisiaj (7 grudnia) przez organ wykonawczy UE w celu poprawy standardów dobrostanu zwierząt kotów i psów.

Za pomocą nowych przepisów Komisja Europejska zamierza po raz pierwszy ustanowić pewne minimalne wspólne standardy dobrostanu w zakresie hodowli i trzymania zwierząt domowych, kładąc tym samym kres utrzymującej się od dawna luki prawnej w UE.

Pomimo przepisów UE dotyczących ochrony psów i kotów hodowanych do celów naukowych lub ich niekomercyjnego transportu w całej Europie, obecnie nie istnieją unijne ramy dotyczące dobrostanu zwierząt trzymanych jako zwierzęta domowe.

Inicjatywę ustawodawczą przedstawiono jako część pakietu dotyczącego dobrostanu zwierząt, który obejmuje również nowe przepisy UE dotyczące transportu żywych zwierząt. Według danych dostarczonych przez Komisję szacunkowa roczna wartość sprzedaży psów i kotów w bloku wynosi 1,3 miliarda euro.

Ważna nowa funkcja dotyczy poprawy identyfikowalności psów i kotów, w tym produktów oferowanych do sprzedaży lub adopcji w Internecie. Proponowane przepisy wymagają obowiązkowej identyfikacji wszystkich psów i kotów za pomocą transponderów odczytywanych elektronicznie przed wprowadzeniem ich do obrotu, co powinno zniechęcić do oszustw i umożliwić lepszą kontrolę warunków dobrostanu zwierząt.

„Apelujemy o to od dziesięcioleci” – wyjaśniła Reineke Hameleers, dyrektor generalna organizacji zajmującej się ochroną zwierząt Eurogroup for Animals, która podkreśliła znaczenie interoperacyjnych krajowych baz danych. Chociaż rejestracja zwierząt domowych jest już obowiązkowa w 24 państwach członkowskich, rejestry krajowe są obecnie niepowiązane, z wyjątkiem prywatnej inicjatywy zwanej Europetnet, która łączy krajowe i regionalne bazy danych w 17 krajach UE.

Ogólnounijny zakaz bolesnych praktyk, takich jak przycinanie uszu i obcinanie ogonów, które są nadal dozwolone w niewielkiej liczbie państw członkowskich, również stanowi część wniosku Komisji, wraz ze środkami zapewniającymi „równe warunki działania dla operatorów utrzymujących i wprowadzania do obrotu psów i kotów w całej Unii”.

„Wyznaczenie wspólnych celów hodowcom i sprzedawcom będzie miało znaczący wpływ, czego nasi obywatele domagają się od lat” – powiedziała reporterom unijna komisarz ds. zdrowia i dobrostanu zwierząt Stella Kyriakides. Oczekuje się, że nowe zasady będą miały zastosowanie do około 24 000–30 000 komercyjnych hodowców psów i od 8 000 do 10 000 komercyjnych hodowców kotów.

Wpływ na to miało również zdrowie ludzkie

Pierwsze wezwanie do zajęcia się brakiem prawodawstwa UE w tej kwestii pojawiło się w 2020 r., kiedy Parlament Europejski zatwierdził niewiążącą rezolucję wzywającą Komisję do zaproponowania zharmonizowanego systemu obowiązkowej identyfikacji i rejestracji kotów i psów w celu zwalczania nielegalnego handlu .

W listopadzie eurodeputowani z centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej (PPE), największej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim, wysłali list do szefowej Komisji Ursuli von der Leyen, prosząc o wykorzystanie zapowiadanej aktualizacji prawodawstwa UE w zakresie dobrostanu zwierząt „jako możliwość wezwania do wprowadzenia ukierunkowanych środków na rzecz lepszej ochrony zwierząt domowych”.

„Nielegalny handel szczeniętami jest przestępstwem przeciwko dobrostanowi zwierząt i stwarza również ryzyko dla naszego zdrowia” – powiedział TylkoGliwice niemiecki eurodeputowany Peter Liese, który jest także koordynatorem ds. zdrowia w EPP i jednym z sygnatariuszy listu. Według niego jednym z głównych zagrożeń wynikających z nielegalnego handlu jest ryzyko zarażenia zwierząt chorobami z powodu braku szczepień, leczenia i badań.

„Zagraża to również zdrowiu nas wszystkich” – kontynuował, dodając, że niektórzy hodowcy i podmioty gospodarcze to „struktury przypominające mafię”, chwaląc fakt, że UE „w końcu podejmuje przeciwko nim działania”.

Komisja podkreśla, że ​​środki te są niezbędne do ochrony zdrowia ludzi i zwierząt domowych. „Brak identyfikowalności i odpowiednich szczepień stanowi poważne ryzyko przeniesienia chorób odzwierzęcych, takich jak wścieklizna i bąblowica, a tym samym ryzyko dla zdrowia publicznego w Unii” – czytamy w tekście rozporządzenia.

Organ wykonawczy UE wskazuje również, że niewystarczające środki mające na celu właściwą socjalizację szczeniąt i kociąt powodują problemy, które w późniejszym życiu mogą powodować poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa publicznego ze względu na rozwój agresywnych zachowań.

Sprzedaż internetowa i import spoza UE

Rośnie również sprzedaż psów i kotów za pośrednictwem platform internetowych i mediów społecznościowych – około 60% właścicieli psów i kotów kupuje swoje zwierzęta przez Internet. Oferowanie psów na sprzedaż w Internecie jest obecnie regulowane tylko w ośmiu państwach członkowskich, podczas gdy sprzedaż kotów jest regulowana w siedmiu.

Obecnie nie ma konkretnego obowiązku UE dotyczącego sprzedaży psów i kotów za pośrednictwem platform internetowych, ale nowy system identyfikowalności zostanie zbudowany w oparciu o ustawę o usługach cyfrowych (DSA) – najnowsze przepisy mające zastosowanie do handlu i platform internetowych, zatwierdzone w 2022 r.

„Mamy specjalny system, który umożliwia rejestrację i identyfikowalność, ale musimy także przekazywać informacje konsumentom, gdy korzystają z tych interfejsów, aby mieć pewność, że są świadomi tego, czego mogą szukać” – powiedział TylkoGliwice wyższy rangą urzędnik UE. odprawę techniczną.

Kolejnym aspektem, którym Komisja chce się zająć w nowych przepisach, jest nielegalny handel spoza UE, w szczególności z takich krajów jak Serbia, Białoruś, Rosja i Turcja. Wykryte przez Komisję oszukańcze działania związane z przemieszczaniem psów z państw trzecich obejmują fałszywe świadectwa zdrowia i sprawozdania z miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie, a także sfałszowane paszporty zwierząt domowych.

„Wprowadzenie wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt w placówkach hodowlanych, sklepach zoologicznych i schroniskach w UE, bez wymagania równoważnych wymogów w przypadku importu psów i kotów z krajów trzecich, doprowadziłoby do wzrostu takiego importu z ośrodków z krajów trzecich stosujących niskie standardy dobrostanu ” – wyjaśnia Komisja w projekcie rozporządzenia.

„Osoby eksportujące zwierzęta domowe do UE muszą przestrzegać naszych zasad i warunków. Sporządzimy listę zatwierdzonych krajów i zakładów” – powiedział wyższy rangą urzędnik UE.