O nas
Kontakt

Polityka UE. Parlament popiera bardziej rygorystyczne limity substancji zanieczyszczających powietrze i lepsze monitorowanie

Laura Kowalczyk

Kim Hansen / Wikimedia

Ustawa będąca przedmiotem negocjacji między współprawodawcami od 2022 r. ma zapewnić czystsze powietrze w miastach UE, ale nadal musi zostać zatwierdzona przez Radę UE.

Mieszkańcy UE odniosą korzyści z czystszego powietrza w nadchodzących latach po tym, jak prawodawcy w Parlamencie Europejskim głosowali dziś (24 kwietnia) za wprowadzeniem bardziej rygorystycznych norm pomiaru substancji zanieczyszczających powietrze i lepszym monitorowaniem, dokonując przeglądu standardów czystego powietrza obowiązujących w Unii z 2008 roku.

Ustawodawcy poparli dyrektywę w sprawie jakości powietrza atmosferycznego (AAQD), zaproponowaną w 2022 r. przez Komisję Europejską, 381 głosami za i 225 przeciw podczas ostatniej sesji plenarnej tej kadencji UE.

Nowe przepisy wprowadzają cel zerowej emisji zanieczyszczeń do 2050 r. i standardy jakości powietrza do 2030 r., które są bliższe – ale nie zgodne – z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Zgodnie z nowym prawem władza wykonawcza UE będzie miała za zadanie przeprowadzać przegląd co pięć lat w celu pełnego dostosowania go do standardów WHO.

Po przyjęciu przez Radę UE przepisy ustalą bardziej rygorystyczne limity i wartości docelowe na rok 2030 w odniesieniu do substancji zanieczyszczających mających poważny wpływ na zdrowie ludzkie, w tym cząstek stałych, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki. Kraje UE mogą wnioskować o przesunięcie terminu wyznaczonego na 2030 r. nawet o dziesięć lat, jeśli zostaną spełnione określone warunki – warunek wprowadzony przez Radę UE podczas negocjacji międzyinstytucjonalnych.

„Z tych elastyczności można korzystać wyłącznie przy zapewnieniu zabezpieczeń we współpracy z władzami lokalnymi” – powiedział dziennikarzom prawodawca Javi López (Hiszpania/S&D), kierujący sprawą w parlamencie.

W przypadku nieprzestrzegania przepisów przez kraje UE osoby dotknięte zanieczyszczeniem powietrza będą mogły podjąć działania prawne, a obywatele mogą otrzymać odszkodowanie w przypadku uszczerbku na zdrowiu, zgodnie z prawem, które uznaje, że zanieczyszczenie powietrza jest obecnie przyczyną 300 000 przedwczesnych zgonów w Europa.

„Wprowadziliśmy standardy i usprawniliśmy monitoring. Mamy prawo dotyczące egzekwowania przepisów, ale każde państwo członkowskie oraz władze lokalne lub regionalne mogą zdecydować, jaki rodzaj polityki zastosują, aby podążać w tym kierunku” – powiedział López.

López wyjaśnił, że ustawa wprowadza listę polityk zgodnych z celami osiągnięcia czystszego powietrza, w tym elektryfikację pojazdów, rozbudowę ścieżek rowerowych i stref niskiej emisji.

Anne Stauffer, zastępca dyrektora organizacji pozarządowej Sojuszu na rzecz Zdrowia i Środowiska (HEAL), z zadowoleniem przyjęła zaangażowanie eurodeputowanych w oczyszczanie powietrza dla setek milionów ludzi w całej UE.

„Teraz potwierdzenie pakietu AAQD przez państwa członkowskie powinno nastąpić szybko, abyśmy wszyscy mogli zacząć czerpać korzyści z licznych korzyści zdrowotnych, jakie przyniesie nowe prawo, oraz zapobiec dalszym szkodom dla zdrowia” – powiedział Stauffer.

Xavier Brenez, dyrektor generalny belgijskich niezależnych funduszy ubezpieczeń zdrowotnych, powiedział, że osiągnięcie standardów WHO w zakresie zanieczyszczeń cząsteczkami pozwoliłoby zaoszczędzić 43 miliony euro na kosztach opieki zdrowotnej rocznie dzięki zaoszczędzonym samym wizytom u lekarzy pierwszego kontaktu.

Ustawa, którą dziś popiera Parlament, musi jeszcze zostać formalnie przyjęta przez Radę UE, zanim wejdzie w życie.