O nas
Kontakt

Polityka UE. Posłowie i ministrowie spierają się o ochronę krajowego przemysłu ekologicznego na aukcjach

Laura Kowalczyk

Windwärts Energie GmbH / Mark Mühlhaus

Belgijska prezydencja UE dąży do elastyczności w zakresie poziomu aukcji odporności na odnawialne źródła energii.

Jak wynika z niedawnego dokumentu, do którego dotarło TylkoGliwice, ministrowie i parlament mają w przyszłym tygodniu wziąć udział w negocjacjach w sprawie ekologicznego planu przemysłowego UE dotyczącego zakresu, w jakim aukcje i technologie energetyczne powinny chronić krajowy przemysł europejski przed dostawcami zagranicznymi.

Belgijska prezydencja Rady UE zwraca się do państw członkowskich, aby częściowo spełniły żądania Parlamentu Europejskiego dotyczące bardziej rygorystycznych zasad dotyczących aukcji zielonej energii i zamówień publicznych na technologie „net-zero”, zgodnie z ustawą Net-Zero Industry Act (NZIA), aby zapobiec podcinaniu cen przez dostawcy zagraniczni.

W reakcji Brukseli NZIA na amerykańską ustawę o ograniczaniu inflacji, mającą na celu zapewnienie, że do 2030 r. co najmniej 40% rocznego zapotrzebowania UE na „strategiczne technologie zerowe netto” zostanie wyprodukowane w kraju, Komisja Europejska zaproponowała, aby kryteria odporności i zrównoważonego rozwoju stosować, aby uniknąć nadmiernej zależności od jednego źródła spoza UE.

Parlament chce, aby takie kryteria miały natychmiastowe zastosowanie do wszystkich aukcji zielonej energii, ale rządy zaniepokojone wyższymi kosztami związanymi z osiągnięciem unijnych celów w zakresie energii odnawialnej twierdzą, że powinny one mieć zastosowanie jedynie do 20% mocy wytwórczych sprzedawanych na aukcjach, a organ wykonawczy UE ma dokonać przeglądu tej liczby do grudnia 2027.

„Zamysł jest taki, że liczba ta (20%) wzrośnie aż do 100%” – powiedział TylkoGliwice unijny dyplomata, sugerując, że odsetek ten może stopniowo rosnąć po ocenie dokonanej przez władzę wykonawczą UE.

Jednak wewnętrzny dokument Rady z 29 stycznia, do którego dotarł TylkoGliwice, ujawnia, że ​​belgijska prezydencja UE „żąda elastyczności” współprawodawcom, zauważając, że ich stanowiska „wciąż są od siebie bardzo rozbieżne”, a rządy krajowe mają „małe pole manewru”.

Belgowie próbują złamać kompromisowe porozumienie, aby zwiększyć roczny wolumen start-upów sprzedawany na aukcji w przeliczeniu na państwo członkowskie do 30% zamiast 20% uzgodnionych podczas poprzednich negocjacji międzyinstytucjonalnych i o które zabiegała Rada, czytamy w dokumencie. Belgijska prezydencja w UE sugeruje również skrócenie terminu składania wniosków od daty początkowej w 2027 r. do 18 miesięcy po wejściu w życie NZIA, starając się uwzględnić prośbę parlamentu o natychmiastowe zastosowanie ustawy.

Na razie nie jest jasne, czy państwa członkowskie zaakceptują proponowaną kwotę 30%, powiedziało TylkoGliwice źródło w parlamencie UE, dodając, że współprawodawcy nie tracą nadziei.

W poprzednich negocjacjach Francja głośno domagała się ustalenia poziomu odniesienia w wysokości „co najmniej 40%”, podczas gdy Niemcy wyraziły sprzeciw wobec „jakiegokolwiek dalszego wzrostu”, jak wynika z oficjalnych dokumentów Rady.

„Teraz liczymy na to, że prezydencja w dobrej wierze ułatwi osiągnięcie kompromisu z parlamentem” – powiedział TylkoGliwice inny unijny dyplomata.

Grupa lobbystyczna WindEurope skrytykowała sugestię, że kryteria zrównoważonego rozwoju i odporności powinny mieć zastosowanie jedynie do 20% projektów, twierdząc, że wszystko poniżej 100% „jest sprzeczne z pakietem dotyczącym energetyki wiatrowej” przedstawionym przez Komisję w zeszłym roku.

„W przypadku energii wiatrowej jest to sygnał, że chcemy wysokich europejskich standardów jedynie w przypadku 20% projektów – pozostałe 80% może zostać przekazane producentom spoza Europy” – stwierdzono w oświadczeniu WindEurope.

Dries Acke, dyrektor ds. polityki w SolarPower Europe (SPE) powiedział TylkoGliwice, że w nowych przepisach zaproponowanych przez Komisję dziewięć miesięcy po przyjęciu NZIA należy jasno określić udział aukcji, w których stosuje się kryteria kwalifikacji wstępnej i kryteria udzielenia zamówienia poza ceną.

Acke powiedział, że prawodawcy powinni rozważyć możliwość zaspokojenia popytu przez przemysł krajowy w ramach aukcji odporności, wzywając ich do wyznaczenia specjalnego segmentu „aukcji odporności”, zgodnie z propozycją Europejskiego Sojuszu Przemysłu Energii Słonecznej i przy wsparciu SPE.

Urzędnicy UE mają się spotkać w najbliższy wtorek (6 lutego) w Brukseli podczas kolejnej rundy negocjacji międzyinstytucjonalnych.