O nas
Kontakt

Polityka UE. Raport podaje w wątpliwość plany klimatyczne państw członkowskich w obliczu zbliżającego się celu na rok 2040

Laura Kowalczyk

CC-BY-SA 4.0 Matti Blume

Nowa ocena kwestionuje zdolność krajów UE do osiągnięcia celów klimatycznych.

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj (31 stycznia) raportu organizacji pozarządowej zajmującej się klimatem, plany krajowe w zakresie klimatu i energii pięciu krajów UE są mało szczegółowe i niespójne, co zagraża ich szansom na osiągnięcie celów w zakresie emisji na rok 2030 i podnosi stawkę dla rządów przed osiągnięciem zbliżającego się celu klimatycznego na rok 2040.

Jak wynika z raportu Europejskiej Sieci Neutralności Klimatycznej, projekty planów krajowych Węgier, Włoch, Holandii, Hiszpanii i Szwecji ujawniają „poważne problemy z planowaniem” w sektorach kluczowych dla transformacji energetycznej, takich jak wodór, użytkowanie gruntów, bioenergia i składowanie dwutlenku węgla (EKNO).

Choć szwedzka strategia narodowa zakłada, że ​​kraj jest na dobrej drodze do osiągnięcia ujemnych emisji netto do 2030 r., eksperci ECNO „nie uważają tego za wiarygodne”, argumentując, że kraj opiera się na starych danych i „planowaniu niskiej jakości”. Jeśli chodzi o Węgry, obecne plany wskazują na możliwy wzrost emisji gazów cieplarnianych, a ich projekty planów „niejednoznacznie” odnoszą się do wodoru „niskoemisyjnego” w przeciwieństwie do wodoru zielonego – czytamy w raporcie.

Oczekuje się, że w Holandii do 2030 r. produkcja wodoru ze źródeł odnawialnych pokryje około 30–40% zapotrzebowania kraju na energię elektryczną – stwierdza raport, zauważając, że kraj będzie wykorzystywał swoje zasoby odnawialne „ze znacznie mniejszą wydajnością”, zamiast je wykorzystywać „ bezpośrednio jako prąd”.

Ze sprawozdania wynika, że ​​włoskie projekty planów wskazują na „dużą zależność od składowania wychwytującego dwutlenek węgla (CCS) w sektorze przemysłowym” i brak w nich jakichkolwiek odniesień do alternatywnych środków dekarbonizacji, natomiast Hiszpania nie ujawniła szczegółów na temat długoterminowego pochłaniania dwutlenku węgla, co stwarza ryzyko niespójności i uzależnienie od paliw kopalnych.

„Wkroczenie na ścieżkę neutralności klimatycznej w tej krytycznej dekadzie działań wymaga znacznie bardziej spójnego i zintegrowanego planowania międzysektorowego w najbliższej perspektywie” – powiedział Julien Pestiaux, główny autor raportu i partner w Climact, firmie doradczej i jednej z Partnerzy konsorcjum ECNO.

Pestiaux ostrzegł kraje UE, aby unikały nadmiernego polegania na bioenergii, aby zapobiec „zawłaszczaniu ziemi i wylesianiu na całym świecie”, aby dokładnie rozważyły ​​swoje zapotrzebowanie na ekologiczny wodór i dokonały wyraźnego rozróżnienia między wykorzystaniem wychwytywania dwutlenku węgla a jego składowaniem.

ECNO wezwała kraje, aby „pilnie poprawiły swoje wyniki” przy opracowywaniu planów krajowych, co zostało powtórzone przez Europejską Naukową Radę Doradczą ds. Zmian Klimatu (ESABCC), która stwierdziła, że ​​„potrzebne są większe wysiłki we wszystkich sektorach”, aby osiągnąć cele klimatyczne UE od 2030 do 2050 roku.

Komisja ma ogłosić w przyszłym tygodniu (6 lutego) nowy cel pośredni na rok 2040.

Z projektu komunikatu, który wyciekł w zeszłym tygodniu w Brukseli, wynika, że ​​Komisja zamierza poprzeć redukcję emisji netto o 90% w porównaniu z 1990 r., co stanowi dolną granicę pięciopunktowego zakresu zalecanego przez niezależną naukową radę doradczą UE.

Państwa członkowskie mają czas do czerwca na przedstawienie swoich planów energetyczno-klimatycznych. Pięć krajów nie odpowiedziało natychmiast na raport ECNO.

Pestiaux z zadowoleniem przyjął zgłoszoną przez dyrektora UE nadchodzącą propozycję celu klimatycznego na rok 2040, ale utrzymał, że „solidność planów (krajowych) ostatecznie zadecyduje o pomyślnej realizacji ambicji”.