O nas
Kontakt

Polityka UE. Ustawodawcy naprawili brakującą umowę mającą na celu blokowanie materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci w Internecie

Laura Kowalczyk

E-Privacy derogations, which currently ensure child safety online and mean that companies can voluntarily scan their services, will expire on 3 August of this year.

Parlament Europejski głosował dziś za przedłużeniem tymczasowego rozwiązania dotyczącego zwalczania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci w Internecie, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby porozumienie w sprawie proponowanego prawodawstwa zostało osiągnięte przed końcem mandatu obecnej Komisji Europejskiej.

Ustawodawcy parlamentarnej Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych większością 49 z 66 członków zgodzili się dać zielone światło na rozpoczęcie rozmów z 27 państwami członkowskimi UE w celu utrzymania tymczasowych przepisów.

Zanim możliwe będzie rozpoczęcie negocjacji z krajami UE, stanowisko komisji musi zostać zatwierdzone przez cały parlament, co może nastąpić już 12 lutego.

Głosowanie następuje w momencie, gdy negocjacje UE w sprawie zasad zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w Internecie (CSAM), przedstawione w maju 2022 r. przez Komisję Europejską, utknęły w impasie. Zgodnie z wnioskiem platformy internetowe i dostawcy usług staną w obliczu wyraźnych obowiązków w zakresie wykrywania, zgłaszania i usuwania dostępu do takich materiałów. Obejmuje także szczególne obowiązki władz krajowych w państwach członkowskich w zakresie zapobiegania, ścigania i ochrony.

Instytucjom UE nie udało się dotychczas uzgodnić wspólnego stanowiska; w szczególności plan Komisji dotyczący nakazów wykrywania, które zobowiązują usługi przesyłania wiadomości cyfrowych do wdrożenia technologii skanowania po stronie klienta w celu uzyskania dostępu do zaszyfrowanych wiadomości użytkowników, spotyka się z oporem.

Parlament przyjął niedawno swoje stanowisko w sprawie CSAM, uznając, że technologie skanujące nie są zgodne z celem, jakim jest poufność i bezpieczeństwo komunikacji.

Ustawodawców popiera większość organizacji zajmujących się ochroną prywatności, które twierdzą, że nawet jeśli mechanizm ten zostanie stworzony w celu zwalczania przestępczości w Internecie, szybko zostałby wykorzystany przez samych przestępców, narażając obywateli i przedsiębiorstwa na większe ryzyko w Internecie oraz zwiększając podatność na zagrożenia wszystkich użytkowników.

Zasady e-prywatności

W zeszłym tygodniu podczas wspólnego zaproszenia ponad 53 sygnatariuszy, w tym technologiczna grupa lobbystyczna DOT Europe i organizacja działająca na rzecz dzieci 5RightsFoundation, poparły propozycję Komisji dotyczącą rozszerzenia obecnych przepisów dotyczących e-prywatności. „Jeśli do 2027 r. nie zostanie wprowadzone trwałe rozwiązanie, uważamy, że przedłużenie tymczasowych ram o co najmniej dwa lata ma kluczowe znaczenie” – stwierdzono w piśmie.

Odstępstwa od e-prywatności, które obecnie zapewniają bezpieczeństwo dzieci w Internecie i umożliwiają firmom dobrowolne skanowanie swoich usług, wygasną 3 sierpnia tego roku. Parlament wzywa do jednorazowego przedłużenia do maja 2025 r., natomiast państwa członkowskie chcą, aby zasady obowiązywały kolejne trzy lata.

Birgit Sippel, niemiecka prawniczka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy przez parlament, powiedziała, że ​​dzisiejsze głosowanie oznacza „głosowanie w sprawie środków, które nigdy nie powinny były być przedłużane” w przypadku braku porozumienia CSAM. „Potrzebujemy krótkiego terminu, aby Rada przyjęła stanowisko i aby uniknąć sytuacji, w której zajęcie stanowiska może zająć nawet trzy lata” – dodała.