O nas
Kontakt

Z ostatniej chwili. Bruksela zezwala na stosowanie glifosatu w całej UE przez kolejne 10 lat po tym, jak państwom członkowskim nie udało się osiągnąć porozumienia

Laura Kowalczyk

Z ostatniej chwili.  Bruksela zezwala na stosowanie glifosatu w całej UE przez kolejne 10 lat po tym, jak państwom członkowskim nie udało się osiągnąć porozumienia

Komisja Europejska ogłosiła w środę, że zatwierdza stosowanie kontrowersyjnej substancji chemicznej glifosat w całej Unii Europejskiej przez kolejną dekadę po tym, jak państwom członkowskim nie udało się osiągnąć porozumienia.

„Komisja, w oparciu o kompleksowe oceny bezpieczeństwa przeprowadzone przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA), wraz z państwami członkowskimi UE, przystąpi teraz do odnowienia zatwierdzenia glifosatu na okres 10 lat, z zastrzeżeniem pewnych nowych warunków i ograniczeń” – napisano w oświadczeniu.

„Ograniczenia te obejmują zakaz stosowania przed zbiorami środka osuszającego oraz potrzebę wprowadzenia pewnych środków w celu ochrony organizmów niebędących przedmiotem zwalczania” – dodał.

Władza wykonawcza UE uzyskała uprawnienia do zatwierdzenia własnej propozycji po tym, jak w środę rano ekspertom z państw członkowskich po raz drugi nie udało się uzyskać większości kwalifikowanej za lub przeciw planowi przedstawionemu po raz pierwszy we wrześniu.

Nastąpiło to po tym, jak EFSA stwierdził w lipcowej ocenie, że nie znalazł „żadnych krytycznych obszarów budzących obawy” w przypadku odnowienia stosowania po 15 grudnia.

Decyzja o stosowaniu glifosatu na poziomie krajowym pozostaje jednak w rękach poszczególnych rządów.

Glifosat to herbicyd wprowadzony w latach 70. XX wieku i stosowany do zwalczania chwastów atakujących uprawy rolne i przestrzenie publiczne. Jest to źródłem kontrowersji, odkąd w 2015 roku agencja ds. nowotworów Światowej Organizacji Zdrowia stwierdziła, że ​​jest to prawdopodobnie rakotwórcza substancja dla ludzi.

W swoim najnowszym komunikacie Komisja powtórzyła, że ​​EFSA sprawdziła 16 000 opublikowanych badań, z czego 2 000 uznano za potencjalnie istotne, a także 300 dodatkowych badań, na które zwrócono jej uwagę na etapie konsultacji publicznych w celu przeprowadzenia oceny.

Dodała, że ​​jeśli pojawią się nowe dowody wskazujące, że kryteria zatwierdzenia nie są już spełniane, rozpocznie nowy przegląd i „natychmiast podejmie działania w celu zmiany lub wycofania zatwierdzenia, jeśli będzie to uzasadnione naukowo”.

Jednak organizacja pozarządowa Pesticide Action Network stwierdziła, że ​​plany Komisji dotyczące samodzielnego odnowienia zatwierdzenia stanowiłyby naruszenie unijnego prawa dotyczącego pestycydów, które stanowi, że należy przestrzegać zasady ostrożności w przypadku braku jasnego konsensusu naukowego co do polityki podejrzanej o wyrządzenie szkody dla środowiska. społeczeństwo lub środowisko.

„Żałujemy, że Komisja odwraca się plecami do niezależnej nauki i obaw obywateli i planuje ponowne zatwierdzenie tego niebezpiecznego herbicydu na kolejne 10 lat” – powiedziała Angeliki Lysimachou, dyrektor ds. nauki i polityki w Pesticide Action Network Europe.

„Istnieją alarmujące dowody podkreślające ryzyko raka związane z glifosatem, a także niezliczoną ilość innych zgłoszonych działań niepożądanych” – stwierdziła również.

Health and Environment Alliance (HEAL), inna organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną środowiska, stwierdziła w reakcji, że „ten nowy niepowodzenie w zgromadzeniu większości państw członkowskich na rzecz odnowienia glifosatu na 10 lat pokazuje, że ignorowanie stanu nauka.”

„To niedopuszczalne, że Komisja w dalszym ciągu planuje realizować swój wniosek, biorąc pod uwagę ilość dowodów naukowych potwierdzających wpływ danej substancji na zdrowie i związane z nią cierpienie” – dodała w oświadczeniu kierownik programu ds. chemikaliów, Natacha Cingotti.