O nas
Kontakt

Przywódca Wielkiej Brytanii Rishi Sunak wzywa świat do wykorzystania sztucznej inteligencji i nauki w celu położenia kresu niedożywieniu

Laura Kowalczyk

Przywódca Wielkiej Brytanii Rishi Sunak wzywa świat do wykorzystania sztucznej inteligencji i nauki w celu położenia kresu niedożywieniu

Do Sunaka dołączyli ministrowie, dyplomaci i filantropi z około 20 krajów podczas jednodniowego szczytu Global Food Security Summit w Londynie, podczas którego wezwał światowych przywódców do wykorzystania sztucznej inteligencji i innych najnowocześniejszych technologii w celu położenia kresu niedożywieniu na całym świecie.

Brytyjski premier Rishi Sunak powiedział w poniedziałek, że Wielka Brytania rozpoczyna nową inicjatywę naukową, która ma pomóc w opracowaniu odpornego na powodzie ryżu, pszenicy odpornej na choroby i innych upraw, które są bardziej odporne na zmiany klimatyczne.

Sunak powiedział delegatom, że konieczna jest „fundamentalna zmiana”, aby stawić czoła kryzysowi bezpieczeństwa żywnościowego, który pogłębia się w wyniku zmiany klimatu. Skoncentrował się na roli nauki i powiedział, że Wielka Brytania utworzy „wirtualne centrum naukowe” łączące międzynarodowych badaczy pracujących nad bardziej odpornymi uprawami. Brytyjskie centrum będzie częścią globalnego partnerstwa badawczego znanego jako CGIAR.

„Zmiany klimatyczne, konflikty i wzrost liczby ludności oznaczają coraz większe wyzwania w zakresie dostaw żywności” – stwierdził Sunak. „Potrzebujemy zatem zasadniczej zmiany w podejściu do bezpieczeństwa żywnościowego, skupiając się na długoterminowych rozwiązaniach pozwalających powstrzymać kryzysy żywnościowe przed ich rozpoczęciem Musimy także wykorzystać pełen potencjał nauki i technologii, aby zapewnić odporność dostaw na zagrożenia takie jak konflikty, susze i powodzie”.

Współgospodarzami wydarzenia były Somalia i Zjednoczone Emiraty Arabskie wraz z Fundacją Dziecięcego Funduszu Inwestycyjnego oraz Fundacją Billa i Melindy Gatesów.

Szczyt zbiegł się z publikacją „energetyzującej” strategii rozwoju Wielkiej Brytanii, której celem jest położenie kresu skrajnemu ubóstwu oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i utracie różnorodności biologicznej.

Dokument określa plany pomocowe Wielkiej Brytanii do 2030 r. i potwierdza, że ​​Wielka Brytania nie przywróci pomocy rozwojowej do poziomu 0,7% dochodu narodowego brutto – po obniżeniu jej do 0,5% w czasie pandemii wirusa – dopóki „nie pozwoli na to sytuacja fiskalna”. Zamiast tego Wielka Brytania twierdzi, że będzie wydawać mądrzej, przeznaczając pieniądze na pomoc krajom we wzmocnieniu ich obrony przed klęskami żywiołowymi, zbierając więcej pieniędzy z sektora prywatnego na rozwój i budując stosunki oparte na „wzajemnym szacunku” z krajami rozwijającymi się.

„Dzisiejsza odpowiedź nie może polegać na tym, że bogate kraje „robią rozwój” innym” – napisał we wstępie minister spraw zagranicznych David Cameron. „Musimy współpracować jako partnerzy, kształtując narracje, które kraje rozwijające się posiadają i które dostarczają”.

Miejsce konferencji w Lancaster House zostało pikietowane przez działaczy Medical Aid for Palestyńczyków, wzywających do zawieszenia broni w wojnie między Izraelem a Hamasem, aby zapewnić pilnie potrzebną żywność i pomoc humanitarną do Gazy.

„Dobrze, że mówią o zajęciu się kwestią żywności i bezpieczeństwa na świecie. Ale jeśli chcą to zrobić poważnie, nie mogą ignorować sytuacji w Gazie, gdzie 2,2 miliona ludzi jest zagrożonych śmiercią głodową” – powiedziała dyrektor naczelna grupy, Melanie Ward.

„Z powodu oblężenia nałożonego na Gazę ilość pomocy otrzymanej w ciągu ostatniego miesiąca wystarcza jedynie na około dwa normalne dni w Gazie. Zatem mniej niż 10% żywności potrzebnej do utrzymania mieszkańców Gazy przy życiu trafia do kraju”.

Podobnie jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania nie wezwała do zawieszenia broni, ale Sunak nalegał, aby Izrael zgodził się na „pilne i istotne przerwy humanitarne” w celu zdobycia żywności, paliwa i leków.

„Sytuacja na miejscu jest naprawdę tragiczna i staje się coraz gorsza” – stwierdził.