O nas
Kontakt

Szwajcaria zwraca wielowiekowe mumie do Boliwii podczas przełomowej ceremonii repatriacji

Laura Kowalczyk

Szwajcaria zwraca wielowiekowe mumie do Boliwii podczas przełomowej ceremonii repatriacji

Trzy mumie zostały oficjalnie zwrócone boliwijskiej ministrowi kultury i dekolonizacji Sabinie Orellanie Cruz podczas ceremonii w Muzeum Etnograficznym w Genewie (MEG).

Szwajcaria zwróciła Boliwii trzy przedkolumbijskie, wielowiekowe zmumifikowane ciała, potwierdzając, że zostały one pozyskane bez zgody ich właścicieli.

Oficjalna ceremonia restytucji odbyła się w Muzeum Etnograficznym w Genewie (MEG), gdzie boliwijska minister kultury i dekolonizacji Sabina Orellana Cruz przyjęła trzy mumie.

„Oprócz zadośćuczynienia szukamy tutaj etycznego zadośćuczynienia” – stwierdziła dyrektor muzeum Carine Ayele Durand, podkreślając szersze znaczenie tego wydarzenia.

Skąd wzięły się mumie i jak je zdobyto?

Szerokie pudełka ze zdjęciami Muzeum Etnograficznego w Genewie (MEG), zawierające trzy zmumifikowane ciała ludzkie z okresu prekolumbijskiego, gotowe do zwrotu władzom Boliwii
Szerokie pudełka ze zdjęciami Muzeum Etnograficznego w Genewie (MEG), zawierające trzy zmumifikowane ciała ludzkie z okresu prekolumbijskiego, gotowe do zwrotu władzom Boliwii

Według MEG trzy zmumifikowane osoby, w tym dwoje dorosłych i dziecko, pochodziły z obszaru wokół położonego na dużych wysokościach miasta górniczego Coro Coro, położonego na wysokości 4020 metrów (13190 stóp) nad poziomem morza, na południowy zachód od La Paz .

Zostały zmumifikowane zgodnie z tradycjami pogrzebowymi z epoki prekolumbijskiej, czyli zanim pod koniec XV wieku przybył odkrywca Krzysztof Kolumb i zapoczątkował europejską kolonizację kontynentu.

Minister Boliwii zidentyfikował je jako wywodzące się z Pacajes de origen Aymara, kultury założonej w regionie między 1100 a 1400 rokiem, znanej z budowy dużych wież grobowych zwanych chullpas. Konstrukcje, które mogą mieć kilka metrów wysokości, przyciągały licznych grabieżców i kolekcjonerów.

Z przekazów historycznych wynika, że ​​w 1893 roku Gustave Ferriere, niemiecki konsul w La Paz, wysłał zmumifikowane ciała wraz z ich całunami do towarzystwa geograficznego Genewy.

MEG ujawniło, że artefakty te zostały wywiezione z Boliwii i przywiezione do Szwajcarii bez zgody ich tradycyjnych właścicieli ani bez żadnego formalnego zezwolenia.

Federic Ferriere, brat Gustawa i wiceprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie, podarował je później miejskiemu muzeum archeologicznemu w 1895 r., by ostatecznie sześć lat później stać się częścią kolekcji starego muzeum etnograficznego w Genewie.

„Ponownie połączeni z naszymi korzeniami”

W połowie ujęcia boliwijskich widzów podczas ceremonii, 20 listopada 2023 r.
W połowie ujęcia boliwijskich widzów podczas ceremonii, 20 listopada 2023 r.

Trzy zmumifikowane ciała delikatnie ułożono w pozycji kucznej, wraz z całunami wykonanymi z plecionego włókna roślinnego, w drewnianych skrzyniach opatrzonych pieczęcią dyplomatyczną.

Warto zauważyć, że MEG powstrzymało się od pokazywania mumii podczas ceremonii, powołując się na względy „etyczne”.

Boliwijska minister Sabina Orellana Cruz zastanowiła się nad znaczeniem restytucji, stwierdzając: „Dziś ponownie łączymy się z naszymi korzeniami”.

Podkreśliła związek pomiędzy restytucją a dekolonizacją, chwaląc kraje europejskie za wysiłki na rzecz zwrotu zrabowanych przedmiotów i szczątków ludzkich.

MEG, chcąc „dekolonizować zbiory”, poinformował Boliwię o istnieniu mumii i ustalił protokoły ich zwrotu.

Ceremonia odbyła się na tle rosnącego globalnego ruchu, w ramach którego zachodnie instytucje coraz częściej zwracają artefakty zdobyte w wątpliwych okolicznościach lub zrabowane wieki temu.