O nas
Kontakt

Umiarkowany wzrost gospodarczy w strefie euro, ale nadal presja na gospodarstwa domowe

Laura Kowalczyk

Umiarkowany wzrost gospodarczy w strefie euro, ale nadal presja na gospodarstwa domowe

20 krajów posługujących się walutą euro i ich 346 milionów mieszkańców odnotowało w drugim kwartale skromny wzrost gospodarczy na poziomie 0,3%, lecz perspektywy pozostają stosunkowo słabe.

Według wstępnych szacunków Eurostatu, urzędu statystycznego Unii Europejskiej, ze środy, gospodarka strefy euro wzrosła w drugim kwartale tego roku o skromne 0,3%.

W I kwartale 2023 r. PKB w strefie euro utrzymywał się na stabilnym poziomie, a w UE wzrósł o 0,2%. Tempo PKB bloku wzrosło o 0,6% w porównaniu z II kwartałem 2022 roku.

Wzrost gospodarczy w Irlandii wynoszący 3,3%, największy w strefie euro, zniekształca ogólny obraz. Dane dotyczące wzrostu często wykazują duże wahania, ponieważ swoje siedziby mają tam największe międzynarodowe firmy, w tym giganci technologiczni, tacy jak Meta, Google i Apple.

Bardziej typowe były Francja i Hiszpania, które odnotowały wzrost odpowiednio o 0,5% i 0,4%, ale największa gospodarka strefy euro, Niemcy, znajdowała się w stagnacji, a Włochy radziły sobie jeszcze gorzej – skurczyły się o 0,3%.

Chociaż najnowsze dane napawają optymizmem, sytuacja pozostaje stosunkowo słaba.

Wyższe stopy procentowe mające na celu walkę z inflacją rzucają cień, ponieważ powodują, że zaciąganie, inwestowanie i wydawanie pieniędzy jest droższe dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

W ujęciu rocznym strefa euro odnotowała zaledwie 0,6% wzrostu, co stanowi najgorszy wynik od recesji w latach 2020–2021.

Tymczasem zatrudnienie w strefie euro wzrosło w drugim kwartale o 0,2%, co oznacza wzrost o 1,5% w porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku.