O nas
Kontakt

Włochy ostro skrytykowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka za traktowanie migrantów

Laura Kowalczyk

Włochy ostro skrytykowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka za traktowanie migrantów

Europejski sąd nakazał Włochom zapłatę sudańskich migrantów łącznie 27 000 euro w sprawie sięgającej 2016 roku.

Europejski Trybunał Praw Człowieka potępił w czwartek Włochy za sposób, w jaki potraktowały grupę sudańskich migrantów, którzy zostali zmuszeni do rozebrania się na oczach innych osób ubiegających się o azyl oraz poddani niepokojącym i upokarzającym praktykom.

ETPC orzekał w dwóch sprawach wniesionych przeciwko Włochom przez dziewięciu obywateli Sudanu, którzy przybyli do tego kraju drogą morską latem 2016 r. – w szczytowym okresie tzw. europejskiego kryzysu migracyjnego – i zostali wydaleni lub grożono im wydaleniem. Pierwsza grupa – w tym czterech powodów – przybyła do kraju łodzią, natomiast druga – złożona z pięciu migrantów – została uratowana z morza przez włoską marynarkę wojenną.

Sąd poparł jedynie twierdzenia z pierwszej sprawy, wysunięte przez czterech migrantów, którzy twierdzili, że po aresztowaniu przez władze włoskie zostali zmuszeni do rozebrania się do naga w obecności innych migrantów w celu poddania się badaniom lekarskim. Powiedzieli, że pozostawiono ich nago przez około dziesięć minut, bez żadnej prywatności.

ETPC orzekł, udzielając wsparcia migrantom, uznając, że procedura ta wykracza poza to, co można uznać za konieczne i zgodne z prawem.

Grupa sudańskich migrantów stwierdziła również, że w najgorętszym okresie w roku zmuszeni byli znosić długie podróże autobusem, nie otrzymując wystarczającej ilości wody i jedzenia oraz bez wyjaśnienia, dokąd i dlaczego zmierzają. Według ETPC migranci byli przetrzymywani pod stałym nadzorem policji w atmosferze przemocy i gróźb.

Siedmiu sędziów ETPC jednomyślnie zgodziło się, że migranci zostali potraktowani w sposób zarówno niepokojący, jak i upokarzający, i doszli do wniosku, że Włochy naruszyły art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Sąd nakazał krajowi zapłatę czterem obywatelom Sudanu łącznie 27 000 euro z tytułu szkód moralnych i 4 000 euro z tytułu kosztów i wydatków.

Czterech migrantów, którzy zgłosili pierwszą sprawę – wszyscy urodzeni w latach 1980–1994 – uzyskało od tego czasu ochronę międzynarodową na podstawie ich osobistej historii i konsekwencji dla ich życia w przypadku powrotu. Nie grozi im już deportacja. Trzej mieszkają w Turynie, a jeden w Niemczech.

Stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu we wschodniej Francji, środa, 27 września 2023 r.
Stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu we wschodniej Francji, środa, 27 września 2023 r.

ETPC stwierdził również, że jeden z DZIEWIĘCIU migrantów został pobity podczas kolejnej próby wydalenia, zauważając, że w sprawie tego incydentu nie przeprowadzono żadnego dochodzenia, co stanowi kolejne naruszenie Artykułu 3.

Pozostałych pięciu powodów należało do grupy 40 migrantów, którzy twierdzili, że zostali wydaleni z Włoch wkrótce po przybyciu. Skargi czterech z pięciu powodów w drugiej sprawie zostały uznane przez sąd za niewystarczająco uzasadnione i Trybunał stwierdził, że Włochy nie naruszyły Artykułu 3 w zakresie ich traktowania.