O nas
Kontakt

Zapobieganie kolejnej pandemii: projekt UE finansujący badania nad chorobami zakaźnymi

Laura Kowalczyk

Zapobieganie kolejnej pandemii: projekt UE finansujący badania nad chorobami zakaźnymi

W tym odcinku Inteligentnych regionów dowiadujemy się, jak europejski projekt PerForM-REACT pomaga dwóm niemieckim instytutom badawczym w ich dążeniu do lepszego zrozumienia chorób zakaźnych i skuteczniejszego radzenia sobie z nimi.

Niektórym pandemia Covid-19 może wydawać się odległym wspomnieniem. Ale wirus nadal żyje wśród nas.

Co spowoduje kolejną pandemię? Jak możemy się przygotować na skuteczniejsze radzenie sobie z tym problemem? Celem europejskiego projektu jest znalezienie odpowiedzi na te właśnie pytania.

Dwa instytuty badawcze, w Monachium i Augsburgu w Niemczech, wykorzystują najnowocześniejszą technologię, aby zrozumieć, jak działają wirusy, ponieważ ryzyko kolejnej pandemii pozostaje bardzo realne.

„Następna pandemia na pewno nadejdzie. I najprawdopodobniej będzie to kolejna pandemia przenoszona przez aerozole (drobne cząstki stałe lub kropelki cieczy w powietrzu)” – wyjaśniła Claudia Traidl-Hoffmann, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Uniwersytetu w Augsburgu. Medycyny i dyrektor Instytutu Medycyny Środowiskowej Centrum Helmholtza w Monachium.

„Teraz próbujemy skonfigurować wartowników, aby także zrozumieć, w jaki sposób cząsteczki wirusa rozprzestrzeniają się w pomieszczeniach, samolotach i autobusach. Dlatego w przypadku następnej pandemii nie chcemy przerywać życia. Życie powinno toczyć się dalej, ” ona dodała.

Claudia Traidl-Hoffmann, dyrektor Instytutu Medycyny Środowiskowej Uniwersytetu w Augsburgu i dyrektor Instytutu Medycyny Środowiskowej, Centrum Helmholtza
Claudia Traidl-Hoffmann, dyrektor Instytutu Medycyny Środowiskowej Uniwersytetu w Augsburgu i dyrektor Instytutu Medycyny Środowiskowej, Centrum Helmholtza

W jaki sposób UE wspiera badania nad chorobami zakaźnymi?

Według Światowej Organizacji Zdrowia Covid-19 spowodował ponad 6,9 miliona zgonów i zainfekował ponad 771 milionów ludzi na całym świecie.

Instytut Medycyny Środowiskowej (IEM) w Centrum Helmholtza w Monachium nabył zaawansowany technologicznie sprzęt dzięki europejskiemu projektowi PerForM-REACT. Jego głównym celem jest wczesne wykrycie postępu choroby.

„Istnieją pewne grupy wirusów, takie jak koronawirusy lub flawiwirusy (przenoszone przez komary), które podlegają bardzo ścisłemu nadzorowi, a teraz dysponujemy narzędziami i platformami komunikacyjnymi, dzięki którym możemy być lepiej przygotowani i mieć świadomość, jakie sygnały alarmowe mogą wywołać, ” powiedział Gregor Ebert, lider grupy i szef BSL-3 w Helmholtz Monachium.

Gregor Ebert, lider grupy i szef BSL-3, Helmholtz Monachium
Gregor Ebert, lider grupy i szef BSL-3, Helmholtz Monachium

Posiadają laboratorium bezpieczeństwa biologicznego poziomu 3 z uszczelnionymi śluzami wejściowymi, pomieszczeniami podciśnieniowymi i systemem termicznej inaktywacji wirusów. Używają również mikroskopu do badania wirusów na poziomie molekularnym.

„Przyglądamy się, czy SARS-CoV-2 może infekować różne typy komórek i różne części trójwymiarowych modeli układów komórkowych” – powiedział Dan Kaemena, genetyk molekularny.

Wyniki swoich badań udostępniane są laboratorium Uniwersytetu Klinicznego w Augsburgu, które jest powiązane z projektem. Tutaj badają interakcje między różnymi wirusami oraz wpływ zmian klimatycznych, pyłków i zanieczyszczeń na ich rozprzestrzenianie się.

Skąd pochodzą pieniądze?

Całkowity budżet tego projektu, obejmujący oba badania, wynosi 18,5 mln euro. Projekt PerForM-REACT został w całości sfinansowany w ramach Polityki Spójności Unii Europejskiej. Z łącznej kwoty 18,5 mln euro około 4 mln przeznaczono Uniwersytetowi Klinicznemu w Augsburgu na przykład na zakup instrumentów i sprzętu.

Wykorzystane środki unijne pochodzą z funduszu naprawczego Next Generation EU. Ważnym instrumentem w tym zakresie jest „Pomoc na rzecz odbudowy spójności i terytoriów Europy” (REACT-EU) w ramach funduszy strukturalnych UE. Jego celem jest wspieranie państw członkowskich w walce z gospodarczymi i społecznymi konsekwencjami pandemii koronaawirusa oraz w przejściu do zorientowanych na przyszłość i zrównoważonych struktur gospodarczych.

Badania postępują skokowo. Doktorantka Corinna Holetschech pracuje z robotem, który może przewidzieć, czy infekcja będzie ciężka, czy nie, nawet u pacjenta z wynikiem pozytywnym, ale bezobjawowym.

Corinna Holetschech, doktorantka
Corinna Holetschech, doktorantka

„Dzięki temu możemy przewidzieć przebieg infekcji. Miejmy więc nadzieję, że gdzieś w przyszłości, jeśli udasz się do ośrodka testowego i uzyskasz pozytywny wynik testu, być może już otrzymasz ten test predykcyjny, a wtedy będą mogli wysłać cię do lekarza od razu mogliby wysłać cię do szpitala na obserwację, aby, miejmy nadzieję, zapobiec ciężkiemu przebiegowi” – ​​powiedziała Smart Regions.