Czym się różni kradzież od przywłaszczenia? Gliwicka policja wyjaśnia
Aktualności

Czym się różni kradzież od przywłaszczenia? Gliwicka policja wyjaśnia

Bardzo dużo osób myli pojęcie kradzieży i przywłaszczenia. Gliwicka policja wyjaśnia czym te zagadnienia się różnią.

W obu tych przestępstwach – sprawca postępuje z cudzą rzeczą tak, jakby był jego właścicielem. Różnica polega na tym, w jaki sposób przestępca wchodzi w posiadanie cudzej rzeczy. Czym się różni kradzież od przywłaszczenia?

„Dla przykładu: jeżeli legalnie powierzono mu np. narzędzie, a on je sprzedał lub nie chce zwrócić, dokonał przestępstwa przywłaszczenia. W innym przypadku, gdy wcześniej zabrał cudzą rzecz wbrew woli jej właściciela, np. rower spod sklepu, mamy już do czynienia z kradzieżą” – informuje gliwicka policja.

Czym się różni kradzież od przywłaszczenia? Gliwicka policja wyjaśnia

Przywłaszczenie mienia – art. 284 § 1 Kodeksu karnego

„§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

Kradzież – Artykuł 278 Kodeksu karnego

„§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.”

Oba te czyny zabronione mogą być przestępstwem lub wykroczeniem, w zależności od wartości przywłaszczonego mienia – 500 złotych.

Źródło informacji: KMP Gliwice

Komentarze

Czy podobał się artykuł?

Tak
0
Nie
0

Więcej w:Aktualności

Może ci się spodobać

Komentarze są zablokowane.