Klaudia Bera została pełnomocnikiem ds. osób z niepełnosprawnościami w Gliwicach
Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
Aktualności

Klaudia Bera została pełnomocnikiem ds. osób z niepełnosprawnościami w Gliwicach

W Gliwicach powołano pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami, a została nim Klaudia Bera z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych gliwickiego magistratu.

Mamy pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami w Gliwicach, a na te stanowisko powołano Klaudię Bera z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Pani Klaudia w tym wydziale pracuje od 2008 roku i realizuje tam zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wspierającymi osoby niepełnosprawne.

Jakie będą zadania pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami?

Klaudia Bera jako pełnomocnik będzie miała za zadanie między innymi:

  • opracowywanie dokumentów strategicznych,
  • diagnoza i monitorowanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • koordynowanie przedsięwzięć służących poprawie ich sytuacji i zaspokajaniu potrzeb oraz aktywizacji społecznej i zawodowej.

Powołany nowy pełnomocnik będzie miał również za zadanie opiniować projekty aktów normatywnych, współpracować z Miejską Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach oraz koordynatorami do spraw dostępności w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnianiem dostępności i podejmował interwencje w ważnych dla osób z niepełnosprawnościami sprawach, będących we właściwości jednostek organizacyjnych naszego miasta. Na liście zadań znajdziemy także współprace z innymi jednostkami w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz przedstawienie prezydentowi wniosków, sprawozdań i opinii z prowadzonej działalności.

– Powołanie pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw osób z niepełnosprawnościami jest odpowiedzią na apel środowiska osób niepełnosprawnych w zakresie identyfikowania potrzeb osób niepełnosprawnych i dbania o  przestrzeganie ich praw. Ważna jest współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz OzN nakierowana na opracowanie rozwiązań  dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności nakierowanych na aktywizację społeczną i zawodową. Ważna jest również promocja osiągnięć osób niepełnosprawnych oraz przełamywanie barier zarówno tych architektonicznych, jak i społecznych – mówiła Agnieszka Paszta, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Źródło informacji, zdjęcie: UM Gliwice

Komentarze

Czy podobał się artykuł?

Tak
0
Nie
0

Więcej w:Aktualności

Może ci się spodobać

Komentarze są zablokowane.